ورود به حساب کاربری

برای این که در آینده بتوانید نوشته یا عکس ها را ویرایش کنید لازم است وارد سایت شوید. بعد از ورود به سایت می‌توانید درگذشتگان را ثبت کنید.

ورود شماره تلفن شماره موبایل را به صورت عادی و برای مثال به این شکل وارد کنید: 09128899111
بعد از وارد کردن شماره تلفن یک کد ۵ رقمی به تلفن همراه شما ارسال می‌شود.